බාලදක්ෂ

හෝමාගම නිදහස් දින සැමරීමේ වැඩසටහන හා සතුටු සේවය

හෝමාගම දිසාවේ තලවතුගොඩ අග්‍රාමාත්‍ය විද්‍යාලයීය සිඟිති, පෝතක බාලදක්ෂ සමූහය විසින් නිදහස් දින සැමරීමේ වැඩසටහන හා

රත්නපුර බලංගොඩ ඇග්නස් බාලදක්ෂ බාලිකා සමුහයේ පිළිකාවට එරෙහි බාලදක්ෂයෝ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකාවේ බාලදක්ෂ සමුහයක් විසින් පළමු වරට ඉටුකරන ලද වරලස දන්දීමේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා විද්‍යාලයීය

පඩුවස් නුවරට බයිසිකල් සවාරියක්

හලාවත බාලදක්ෂ දිසාවට අයත් මාදම්ප සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂයන් හා බාලදක්ෂ බාලිකාවන් එක්ව කි.මි.140ක දුරක්

169 මිගමුව බාලදක්ෂ සමුහයේ බාලදක්ෂයෝ දිවුරුම් දෙති

මීගමුව බාලදක්ෂ දිසාවට අයත් 169 මිගමුව ශ්‍රී සුගතාරාම බාලදක්ෂ සමුහයේ පලමුවන බාලදක්ෂ කණ්ඩායම දිවුරුම්දීම හා

අපූරු නත්තල් සැරසිල්ලක් – බාලදක්ෂ/බාලදක්ෂිකා ක්‍රියාකාරකම්

නාසරෙත්හි ජේසුස් වහන්සේගේ (Jesus of Nazareth) උපත සිහිපත්ක රන නත්තල හෙවත් නත්තල් දිනය සෑම වසරකදී ම දෙසැම්බර් 25 වන