පෝතක රන්දහර 2018 (ගාලු දිසාව)

2018 වර්ෂයේ “පෝතක රන්දහර” වැඩසටහන ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේදී 2018-11-03 දින ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පසුගිය දා පැවැත් විය. ගාලුදිසාවේ පාසල් 18 ක රන්තරු ලාභී පෝතක බාලදක්ෂයන් 231 සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානය ද සිදුකරන ලදී. මෙම වැඩසටහනේ සංවිධායක ලෙස අමිබිකා ගුණසේකර මෙනවිය විසින් මෙහෙයෙවනු ලැබූ අතර ඉතා ආකර්ශනීය රතු මල වැඩසටහනක් ද අවසානයේදී පවත්වනු ලැබිණ.

ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙ‍ස ප්‍රධාන බාලදක්ෂ කොමසාරිස් වරලත් ඉංජිනේරු මෙරිල් ගුණතිලක මහතා සහභාගී වූ අතර ජාතික පුහුණුකිරීමෙි කොමසාරිස් සරත් ගොඩකන්දඅාරචිචි, සහය ප්‍රධාන කොමසාරිස් (පෝතක) වත්සලා විඡේවික්‍රම ඇතුලු මූලස්ථානය කොමසාරිස්වරුන් මෙම උත්සව අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. ගාලුදිසා බාලදක්ෂ කොමසාරිස් කර්නල් ආනන්ද අල්විස්, සහය දිසා කොමසාරිස්වරුන් ඇතුලු බාලදක්ෂ ආචාර්ය මහත්මමහත්මීන් මෙි සදහා සහභාගී වූහ.

විශේෂ ස්තූතිය (ඡායාරූප – ජාතික බාලදක්ෂ මූලස්ථානය)

                  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *