කැලිඩෝ වෙරළ පිරිසිදු කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය

කලුතර සිංහ සමාජය විසින් සංවිධානය කරන ලද කැලිඩෝ වෙරළ තිරය පිරිසිදු කිරිමේ වැඩ සටහනට එක්වෙමින් කලුතර බාලදක්ෂ දිසාවේ දීප්තිමත් බාලදක්ෂ සමුහයක් වන K’vian බාලදක්ෂ සමුහයන්ගේ‍ ප්‍රජා සේවාවක් ජනවාරි 13 (අද දින) ඉතා සාර්ථක ලෙස පවත්වනු ලැබීය. “අපේ වෙරළ අපි සුරකිමු” යටතේ අදිර කිහිපයකින් ක්‍රියාත්මක වූ මේ සඳහා බොහෝ දෙනාගේ ශ්‍රම දායකත්වය හිමි වූ අතර වෙරළ පරිහරණය කරනන් විසින් අපිරිසිදු කරනු ලැබූ අසිරිමත් කැලිඩෝ වෙරළ මිතුරන් ලෙස මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබීය. කලුතර පොලිසිය, කලුතර නගර සභාව සහ ප්‍රදේශ වාසින්ගේ සහයෝගයෙන් වඩාත් ශක්තිමත් ලෙස මෙම වැඩසටහන දවස පුරා වෙරළ තීරයේදී ක්‍රියාත්මක විය.

සමූහ වාර්තාකරු – කලුතර බාලදක්ෂ සමූහය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *